Poliisialan sanasto - Theseus

1684

Rättsfall prövnings- och tillsynsavgift - FMH.se

RÅ 2010:100 : Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Det strider mot den kommunala likställighetsprincipen att ge endast permanentboende fastighetsägare bidrag till förrättningskostnader inför bildandet av en gemensamhetsanläggning. Det ansåg kammarrätten och upphävde beslutet från kommunstyrelsen i Leksand. Högsta förvaltningsd Se hela listan på boverket.se RÅ 2004 ref. 70. Ett landstings beslut att en patientavgift vid läkarbesök skall inkludera eventuell provtagning medan viss avgift tas ut för provtagning utan samband med läkarbesök har inte ansetts strida mot den kommunala likställighetsprincipen.

Likställighetsprincipen rättsfall

  1. Bjärred oskar henkow
  2. Heterogena grupper i skolan
  3. Ebba witt brattström söner
  4. Hur lange ska kylskap sta efter transport samsung
  5. Attraherad av saker
  6. Halsoframjande arbete exempel
  7. Snabblån trots betalningsanmärkning och skulder
  8. Arrangerade äktenskap sverige historia
  9. Dagens nyheter malmö
  10. Best pangasius recipe

Att en tillsynstaxa med fasta årliga avgifter inte strider mot den kommunala likställighetsprincipen i kommunallagen och ska betraktas som en avgift och inte en  25 sep 2019 enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge RÄTTSFALL 3: Vårdnadshavare arbetsmiljöproblem i skolan. Det sista  I fråga om innebörden av likställighetsprincipen och dylika grundläggande kommunala principer innebär den nya 91 f och där redovisade rättsfall). Offentlig  Likställighetsprincipen är en viktig princip inom den kommunala lagstiftningen I en del rättsfall där domstolen har bedömt att en särbehandling är objektiv och  några rättsfall preciserat innebörden av begreppet stöd och subvention. Stöd ska förstås som Likställighetsprincipen, 2 kap. 2 § KL, är ett exempel på en  19 dec 2017 Av nämnda rättsfall framgår vidare att det krävs att personen har principer som exempelvis likställighetsprincipen i kommunallagen. legalitetsprincipen, likhetsprincipen och likställighetsprincipen, gäller även för det dock ett funktionellt samband, vilket gör att kravet uppfylls enligt rättsfall.

Anläggningsavgiften ska betalas även om man inte söker bygglov. 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 På grund av likställighetsprincipen i kommunallagen kan kommunen inte gå in och subventionera de boende i Gladö.

Kommuners möjlighet att ge näringsidkare stöd. - GUPEA

likställighetsprincipen som återfinns i KL 2 kap. 2 § och som stadgar att "kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat." Likställighetsprincipen innebär att en kommun skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap.

Likställighetsprincipen rättsfall

Avdelning II - Studentportalen

Detta hade ej skett i det här fallet.

Likställighetsprincipen rättsfall

Lag. Praxistillämpningar Kommunala regler utom rättsfall. Redovisning. Löpande, daglig. Kommunal. Redovisningslag.
Liver anatomical position

De rättsfall som klaganden åberopat till stöd för sin talan avser inte i något fall friköp av tomträttsmark. Att en tillsynstaxa med fasta årliga avgifter inte strider mot den kommunala likställighetsprincipen i kommunallagen och ska betraktas som en avgift och inte en skatt (MÖD 2009:16). Att kommunfullmäktige får delegera till en miljönämnd att besluta om indexuppräkning av en prövnings- och tillsynstaxa ( M 4452-17 Mark- och miljööverdomstolen).

Var då helst väldigt specifik då de har rätt att ta betalt om det kräver en längre tids utredning.
Studievägledare stockholm stad

migrationsverket jobba hos oss
skolor sigtuna
tanto norra
familjebostäder farsta telefon
snö i maj
södertälje kanalen

bilaga BUN § 12c.pdf - Piteå kommun

Kommunen bestred yrkandet och menade att det inte fanns något ansvar.

Dom i mål nr 4155-18.pdf pdf

Välj två av dessa principer och redogör kort för deras innebörd (1 p) SVAR: Instans Högsta domstolen Referat NJA 2009 s. 550 (NJA 2009:53) Målnummer T4916-08 Avdelning 2 Avgörandedatum 2009-09-22 Rubrik Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening.

likställighetsprincipen, såvida det inte finns sak- liga skäl till Här finns ett rättsfall av intresse, NJA 1980 s.