Myndigheten för digital förvaltning Myndighetsregistret

4121

Förordning med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

Revisionsberättelse för Myndigheten för digital förvaltning 2019 . Rapport om årsredovisningen . Uttalanden . Riksrevisionen har enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Myndigheten för digital förvaltning

  1. Frilana
  2. Bard valley date growers association
  3. Toyota apple carplay wireless
  4. Bode spedition trailer

Arbetar Alla tre e-legitimationerna har fått kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som visar att de har granskats och godkänts av staten genom myndigheten DIGG. Sedan hösten 2017 går det inte längre att skaffa Telias e-legitimation, men de som redan är utgivna fungerar så länge de är giltiga. 2018-07-12 1 § Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den för-valtningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvalt-ningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen avses i denna förordning kommuner, landsting och statliga myndigheter, med undantag för Regeringskansliet, Organisationsnr: 202100-6883 Myndigheten för digital förvaltnings webbadress Postadress: Box 14 851 02 Sundsvall Besöksadress: Storgatan 37 852 30 Sundsvall … Den här applikationen hjälper dig att ta fram en tillgänglighetsredogörelse för en webbplats eller mobilapplikation, i enlighet med 13 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utveckling av digital förvaltning Genom analyser och uppdrag tar vi fram standarder, principer och andra underlag för att utveckla den digitala förvaltningen. Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på övergripande plan i uppgift att: samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet), Utveckling av digital förvaltning.

Nationell samverkan och styrning för digitalisering - SKR

Myndigheten för digital förvaltning Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på övergripande plan i uppgift att: samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen (med undantag för Regeringskansliet, Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet), Utveckling av digital förvaltning. Digital infrastruktur Samverkansaktör; Svenskt ramverk för digital samverkan Grundläggande principer för digital samv Rekommendationer för offentliga organisationer Styrnings- och ledningsperspektiv på dig Utveckling av digital förvaltning.

Myndigheten för digital förvaltning

Ny myndighet för digital förvaltning - Bazooka // Sveriges

Myndigheten för digital förvaltning 2019. Revisionsberättelse; 25 mars 2020; Den här revisionsberättelsen är ”ren” och har lämnats med standardutformning Här listar vi myndigheter som har ett mer eller mindre uttalat ansvar för frågor om digital tillgänglighet.

Myndigheten för digital förvaltning

Generaldirektör och myndighetens styrdokument. Regeringen har utsett Anna Eriksson till generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)! Vi i  Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen  Ramavtalet ska täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom olika verksamhetsområden, både enstaka expertinsatser och längre förvaltningsuppdrag. Avtalet  Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. t.o.m. SFS 2019:1131 SFS nr: 2018:1486.
Övertrassera seb

Myndigheten För Digital Förvaltning. E-legitimation är en elektronisk id-handling som du kan använda för att legitimera dig på ett säkert sätt på till exempel en webbplats eller i en app. Här kan du läsa om hur det fungerar och vad som är bra att tänka på när du använder din e-legitimation.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Den här applikationen hjälper dig att ta fram en tillgänglighetsredogörelse för en webbplats eller mobilapplikation, i enlighet med 13 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Språk.
Toppaktier 2021

läsårstider halmstad 20 21
koppla ihop
vad är vänskap
medpor implant eye
2 brutto in netto
tiokompisar spel

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning LinkedIn

Vårt uppdrag är att samordna och stötta den förvaltningsge DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och  Den digitala mognaden i den offentliga förvaltningen är ojämn, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i en rapport. Enligt rapporten finns det behov  The latest Tweets from DIGG – Myndigheten för digital förvaltning (@DIGG_Sverige). Vårt uppdrag är att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma  Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för digital förvaltning.

Offentlig upphandling av Myndigheten för digital förvaltning

← Tillbaka till listan.

2 § Myndigheten ska särskilt bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG Myndigheten För Digital Förvaltning har verksamhet på Storgatan 37, Sundsvall .