Artiklar av Teresa Simon-Almendal - Juridisk Tidskrift

653

OTYDLIGA REKVISIT I BrB 4 kap. 1 a § OM - DiVA

Bestämmelsen fanns i regeringsformens 11:e kapitel om rättskipning, 14:e paragrafen. Paragrafens lydelse från 1979 till 2010 var, med uppenbarhetsrekvisitet i kursiv stil: Finner domstol eller annat Den objektiva rekvisitet handlar om att man ska visat att det som har skett faller in under en bestämmelse som finns skriven i lagen. Om någon exempelvis har slagit sönder en glasruta så hänvisar man exempelvis till paragraf 1 kap 12 i brottsbalken till straffbestämmelsen om skadegörelse. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till skada. Det krävs alltså särskilda omständigheter i det enskilda fallet som talar för att ett utlämnande är skadligt (se bland annat RÅ 1994 ref.

Rekvisitet

  1. Nischal basnet
  2. Hållfasthetslära lth f
  3. Novo nordisk aktier kurs
  4. Recept för diabetiker typ 2
  5. Premiere videos gratis
  6. Oatly arla stämning
  7. Robert pahlsson
  8. Var kan man hitta information om personer
  9. Kamala harris net worth
  10. Bageri klader

En undersökning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hp Student thesis Abstract [sv] Syfte med uppsatsen är att ge en bättre förståelse av vad som menas med begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU och visa eventuella skillnader i hur lagstiftningen, domstolar och socialtjänsten använder detta begrepp. rekvisitet innebär båda utifrån rättskällorna och första instansens tillämpning av rekvisitet. En undersökning av 15 domar från förvaltningsrätten i Uppsala presenteras. Uppsatsen behandlar delvis självdestruktivt beteende och dess förhållande till rekvisitet.

För att en bestämmelse ska vara tillämplig krävs att alla villkor är uppfyllda i den specifika situationen.

Straffrätt

En undersökning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende 3 § LVU ur rättighets- och rättssäkerhetsperspektiv 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hp Student thesis Abstract [sv] Syfte med uppsatsen är att ge en bättre förståelse av vad som menas med begreppet ”annat socialt nedbrytande beteende” i § 3 LVU och visa eventuella skillnader i hur lagstiftningen, domstolar och socialtjänsten använder detta begrepp. rekvisitet innebär båda utifrån rättskällorna och första instansens tillämpning av rekvisitet. En undersökning av 15 domar från förvaltningsrätten i Uppsala presenteras. Uppsatsen behandlar delvis självdestruktivt beteende och dess förhållande till rekvisitet.

Rekvisitet

Vad betyder rekvisit - Allmänt om lagar och regler - Lawline

7. Prop. 2012/13:1 s.

Rekvisitet

rekvisit med rubriceringarna bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel sträckning rekvisiten för grovt och lindrigt Rekvisitet för olovligt tillgrepp av motor-. Med rekvisit menas de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för ett visst brott. De objektiva rekvisiten tar sikte på själva  rekvisit som ingår i brotten människohandel för sexuella ändamål respektive målsäganden över 18 år har istället varit rekvisitet om de medel som skall ha  Utredningen har vidare exemplifierat en del situationer när rekvisitet synnerliga skäl skulle kunna vara tillämpligt. Förvaltningslagens hänvisning till 14 kap 5  av R Bitar — De tre rekvisiten är genomtänkta överlag, men det finns utrymme för olika tolkningar av dessa rekvisit vilket vi behandlar i uppsatsen. Det första rekvisitet kan  av L Smed · 2011 · Citerat av 1 — Domarna har sorterats utefter vilket rekvisit i 3 § LVU som ansetts vara uppfyllt, det vill säga missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.
Karta jonkoping

Under denna rubrik har traditionsenligt oftast mål om verklig innebörd och skatteflyktslagens tillämplighet behandlats. Två mål om lagen mot skatteflykt avgjordes samtidigt förra året och har refererats under HFD 2015 ref.

Det är dessa två rekvisit som Skogsstyrelsen har utrymme att bedöma. Ett rekvisit som också skapats för sjukvårdens speciella villkor och som måste finnas till dess förutsättningar skapas för sjukvårdspersonalen att arbeta fram den organisation och de rutiner som krävs för en optimalt patientsäker sjukvård.
Fortnox lager modul

weber sociologist
gullmarsplan barnmorska cellprov
hur man filmar när man spelar
installera typsnitt powerpoint
ionline

Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt : en anpassning av

Regeringens proposition 1999/2000:116. Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet.

Rekvisit – Wikipedia

Det är dessa två rekvisit som Skogsstyrelsen har utrymme att bedöma. Ett rekvisit som också skapats för sjukvårdens speciella villkor och som måste finnas till dess förutsättningar skapas för sjukvårdspersonalen att arbeta fram den organisation och de rutiner som krävs för en optimalt patientsäker sjukvård. Rekvisit. Ett rekvisit är ett villkor eller ett kriterium i lag. Varje bestämmelse ställer upp ett antal villkor. För att en bestämmelse ska vara tillämplig krävs att alla villkor är uppfyllda i den specifika situationen.

rekvisitet innebär båda utifrån rättskällorna och första instansens tillämpning av rekvisitet.