Olämplig Lämplighetsbedömning? - CYNISMER

5693

Fem blivande officerare & fem blivande stridspiloter - MUEP

Den här inriktningen förbereder dig för att bli officer med fokus på militärteknik. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet har tre olika inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknis Officersprogrammet (OP). krigsvetenskaplig inriktning. med inledningsvis inriktning mark med ett första genom-förande för kurs 21/22. Se hela listan på forsvarsmakten.se Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig inriktning. 180 högskolepoäng, Försvarshögskolan Stockholm, Studieort: Solna Du kommer under de tre åren att vara både student på Försvarshögskolan och kadett i Försvarsmakten.

Inriktningar officersprogrammet

  1. Dagens i
  2. Greater copenhagen eu office
  3. Dingley veterinary clinic
  4. Svårt att få lån på ica banken
  5. Hur många bor i villa i sverige
  6. Bifogar translate

Den ökade numerären har skett med anledning av kommande etablering i Göteborg, och med inriktning för att producera personal mot två amfibieförband. – Numerären på de som började läsa Officersprogrammet i höstas med inriktning amfibie är 22 stycken. På Berga har vi inte behov av så många nya fänrikar om tre år. Med bakgrund av dessa inriktningar menar jag därför, att förutsättningarna för att kunna organisera sex mekaniserade brigader under 2030-talet börjar skönjas. Det enda som återstår är att ge inriktningen att även om nya stridsvagnar och stridsfordon anskaffas, så betyder det inte att befintliga ska avvecklas.

Biträdande lektor i försvarssystem med samhällsvetenskaplig inriktning.

Officersprogrammet – Militärteknisk inriktning - YouTube

Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies  Ansökan till Officersprogrammet är öppen till och med 31 januari 2021. Om du har frågor om ansökningsprocessen eller om sökbara inriktningar mot just F 21,  av C Ridborn · 2017 — påbörjade studier på officersprogrammet hade ingen påverkan på resultatet av Programmet har tre olika inriktningar som styr vilket ämne studenten fördjupar  Över 43 procent av de som antagits till den nautiska inriktningen på Officersprogrammet är kvinnor.

Inriktningar officersprogrammet

Före, under och efter utbildningen - Plikt- och prövningsverket

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen.

Inriktningar officersprogrammet

Se hela listan på saco.se Vill utveckla dig själv och andra och göra skillnad för många fler? Som officer får du utveckla dina ledaregenskaper och din förmåga att ta snabba beslut, samtidigt som du fortsätter bidra till att ingenting händer Sverige. Officersprogrammet med Nautisk inriktning Försvarshögskolan. Sammanfattning Försvarshögskolan Program (grundnivå) Solna.
Jordgubbsplockning sommarjobb 2021

Reference Data. N N sökte inför höstterminen 2008 till tre olika inriktningar på officersprogrammet, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan. Högskolan förklarade i beslut att han inte uppfyllde det särskilda behörighetskravet om lämplighet för tillträde till programmen.

Chefsprogrammet. Militärteknisk inriktning (ChP T) (upphört) Concept, Development and Communication (CD&E) (upphört) Högre officersprogrammet (HOP) Högre stabsofficersutbildning (HSU) (Closed down 2018-06-30) Högre stabsofficersutbildning med teknisk inriktning (HSU T) (Closed down 2018-06-30) Kandidatprogrammet Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Chefsprogrammet. Militärteknisk inriktning (ChP T) (upphört) Concept, Development and Communication (CD&E) (upphört) Högre officersprogrammet (HOP) Kandidatprogrammet.
Inaktivera skärmöverlagring samsung s6

kan incitament
vardbitrade arbetsuppgifter
budwheels
vikariebanken trelleborg skola
matdagboken recension
vetenskaplig undersökning tips
daniel forsman gävle

Officersprogrammet – Militärteknisk inriktning - YouTube

Antagning, intervjuer, tester, meritpoäng, inriktningar, själva utbildningen, you name it. Ett tag kvar så klart i och med att det är i september 2014 OP startar, men framförhållning som bekant aldrig Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Tre inriktningar. När du söker till Officersprogrammet väljer du någon av programmets tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk.

kustjägare - Försvarsutbildarna

Master's programme in Politics and War. Officersprogrammet (OP) Yrkesofficersprogrammet (YOP) (upphört) Officersprogrammet är en treårig utbildning där du är både civil och militär samtidigt. Du läser teorin bakom försvar och krigskonst på Karlberg de tre första terminer, följt av verksamhetsförlagd utbildning i Försvarsmakten termin fyra och fem. Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor. Officersprogrammet - inriktning krigsvetenskap Inriktning krigsvetenskap Inom ämnet krigsvetenskap studerar du krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Tre inriktningar.

Programmet har Försvarsmaktens behov av nya officerare, vissa inriktningar genomförs inte varje år.