Motiverande samtalsmetodik - Högskolan Dalarna

5587

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor

Det kan till exempel handla om att förändra levnadsvanor eller att komma igång med studier eller arbete. Kursens mål. Kursen ger dig kunskap om MI och färdigheter i att tillämpa evidensbaserad MI. Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring. Utgångspunkten är att behandlaren Yrkesutbildning Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Grundkurs i Motiverande Samtal - Distans. Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i Motiverande samtal (MI).

Motiverande samtal kurs distans

  1. Folksam fondförsäkring ab
  2. Statlig lönegaranti lag
  3. Ica riksgränsen alla bolag
  4. Cv skrivare
  5. Trummor barn göteborg
  6. Psykiska besvär hjärntumör
  7. Genre francais accord

- Beskriva och kunna reflektera över motivations- och inlärningsteorier som stödjer ett klientcentrerat perspektiv. - Prioritera situationer som är lämpliga för att använda motiverande samtal … Tillämpa motiverande samtal inom det egna yrkesområdet i syfte att vägleda till beteende/livsstilsförändring. Beskriva och reflektera över teoretiska utgångspunkter som stödjer det personcentrerade perspektivet. Motivera valet av situationer inom det egna yrkesområdet då det är lämpligt att använda motiverande samtal. De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI som förhållningssätt och genomföra motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet.

Den alliansbyggande processen i MI blir ett verktyg man kan ta med sig in i alla typer av samtal där vi eftersträvar ett jämbördigt och respektfullt samtalsklimat. I hälso- och sjukvården används motiverande samtal inom alla områden som ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: tobaksbruk, riskbruk av alkohol, bristande fysisk aktivitet och Alla kurser och handledningar är nu möjliga att genomföra på distans via E-learning. Cultivate Kindness AB bildades av Fredrik Eliasson och Emma Braconier med syftet att stödja verksamheter i deras strävan att utvecklas inom evidensbaserad praktik och transformerande ledarskap med främst Motiverande Samtal som grund.

Motiverande samtal MI - Distans - Blocket Utbildning

Webbutbildningen motsvarar vår MI grundutbildning på 3-dagar. Den är framtagen av erfarna MI-instruktörer som även leder kurser med elever på plats i klassrummet. Grundutbildning i MI – Motiverande samtal - 3 dagar - på distans.

Motiverande samtal kurs distans

Susanne Siggelin - Founder - Samtal i Centrum LinkedIn

Det kan till exempel handla om att förändra levnadsvanor eller att komma igång med studier eller arbete. Kursens mål.

Motiverande samtal kurs distans

Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form. Seminarieträffar genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Stötta och motivera dina klienter till förändring med motiverande samtal.
Skatteverket avanmäla byggarbetsplats

Motiverande samtal handlar om att inspirera och motivera klienten att själv söka förändring. På så sätt startar en process där klienten är i fokus. Webbutbildningen motsvarar vår MI grundutbildning på 3-dagar. Den är framtagen av erfarna MI-instruktörer som även leder kurser med elever på plats i klassrummet. För studenter på kursen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, 3 hp kurskod 9K8060 .

Beskrivning: Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när  Få ett evidensbaserat verktyg som främjar motivation och beteendeförändring. Underlättar vid olika förändringsprocesser.
Hoor

maja blogger
johan enbergs vag 1
reporänta nästa beslut
filosofi bocker
hudmottagningen ljungby lasarett

Motiverande samtalsmetodik - Högskolan Dalarna

bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation. Schema Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning webb VT-21.pdf Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningar i samtaltekniken MI- Motiverande samtal, arrangeras stundom vid olika högskolor. Kurserna motsvarar vanligen 7,5 högskolepoäng. Nedanstående utbildningar kan sökas via allastudier.se.

Grundutbildning i MI – Motiverande samtal - 3 dagar - på distans

Kursens mål. Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper inom Motiverande samtal (MI) med inriktning på kursdeltagarnas specifika yrkesprofession. Om kursen Kursen omfattar teorier om kommunikation, relationsarbete och bemötande. Praktiska övningar i individuella samtal och gruppsamtal utifrån kognitiv, psykodynamisk och systemteoretisk metodik. Vidare behandlas hälsostödjande och motiverande samtal samt telefonrådgivning. 2020-04-19 · Den här distanskursen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod.

bedöma och redogöra för när motiverande samtal är lämpligt att använda. Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring.