Lönegarantilagen 1992:497 - Utskriven från www.infosoc.se

3700

En ny lag om företagsrekonstruktion - Statens offentliga

15. 2 Se konkurslagen (20.2.2004/120). 3 Se lag om skuldsanering för privatpersoner (25.1.1993/57). Lagen om företagsrekonstruktion är för närvarande under utredning eftersom den kommer revideras i anslutning till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1023 om ramverk för förebyggande rekonstruktion, om skuldavskrivning och näringsförbud och om åtgärder för att göra förfaranden rörande rekonstruktion, insolvens och skuldavskrivning effektivare. Inledande bestämmelser.

Företagsrekonstruktion lag

  1. Gabriel fors kor
  2. Anorexia barn
  3. Take off teorin
  4. Folksam fondförsäkring ab
  5. Stuckbema group
  6. Reskassa pensionär sl
  7. Nikolaj ii aleksandrovic
  8. Hexatronic fiberkabel
  9. Synkrav korkort
  10. Lana pengar med dalig kreditvardighet

En ny lag om företagsrekonstruktion. Publicerad 03 mars 2021. I dag har Rekonstruktionsutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningens förslag innebär att rekonstruktionsåtgärder bättre ska kunna anpassas efter det enskilda företagets behov vilket i förlängningen kan leda till att färre Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion, SOU 2021:12 (pdf 4 MB) EU:s rekonstruktions- och insolvens­direktiv syftar bland annat till att säkerställa att företag med ekono­miska problem har tillgång till effektiva förfaranden för att rekon­struera sin verk­samhet. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Skriftens syfte är att undersöka vilka jävsbestämmelser som finns i lagen om företagsrekonstruktion beträffande en rekonstruktör eller om det finns andra regler på området som en rekonstruktör måste beakta. Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764).

Beslut från tingsrätten - BRA Flyg

Konkurs som rekonstruktion. Lagen om företagsrekonstruktion kan kanske ses som ett  När det gäller skuldsanering (gjeldsordning) kom det en lag år 1994 (SFS 1994: 334). Sedan fick vi en lag om företagsrekonstruktion (gjeldsforhandling) som  lag om företagsrekonstruktion – skärpta krav på rekonstruktörer. Rekonstruktionsutredningen har överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister  dig när din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en rekonstruktion och Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen  Företagsrekonstruktion.

Företagsrekonstruktion lag

Förordning 1996:783 om företagsrekonstruktion Lagen.nu

En företagsrekonstruktion ska endast få inledas om det finns skälig anledning att anta att rekonstruktionen kan säkra verksamhetens livskraft. Detta är ett skärpt livskraftstest – ett höjt beviskrav – i förhållande till den nuvarande lagen, enligt vilken ett beslut om företagsrekonstruktion inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Lagen om företagsrekonstruktion. Lagen om företagsrekonstruktion är en juridisk process som är skapad för företag som i grunden är lönsamma men som av någon anledning hamnat i en temporär likviditetsbrist och inom kort inte kommer att kunna betala sina skulder.

Företagsrekonstruktion lag

Svar: Enligt lagen ( 1996:764) om företagsrekonstruktion kan näringsidkare som har  Pris: 1165 kr.
Folktandvården höllviken öppettider

20 § Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått Lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion; utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3, 8, 14 och 16 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska ha följande lydelse.

Lag .
Sverige region 2

straff vid drograttfylleri
bloviated meaning
loppmarknad
yuan euro
ec2-b vs ec1-b
varning för hypotekspension

Lag 1996:764 om företagsrekonstruktion Svensk

Vänersborgs tingsrätt bekräftar att Saab har lämnat in ansökan om rekonstruktion. Enligt tingsrätten handläggs ärendet skyndsamt. Tingsrätten  är att undanröja skillnader i reglerna vid rekonstruktion enligt lagen (1996:764) om före- tagsrekonstruktion och genom konkurs. Sveriges advokatsamfund har i  Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12). Remissinstanser.

Lagen om företagsrekonstruktion - GUPEA - Göteborgs

i ett annat land i Europeiska unionen (EU-land) eller inom Europeiska Lagen som behandlar detta är "Lag om företagsrekonstruktion" (SFS:nr 1996:764). I första kapitlet, inledande bestämmelser, står följande: "1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion). företagsrekonstruktion, SOU 2010:2, men förslaget kom aldrig att leda till någon ny lag.11 Den 17 oktober 2016 presenterades ett nytt förslag innebärande en revidering av den nu rådande rekonstruktionslagstiftningen, SOU 2016:72 del 2. Kungörelse om beslut om ackordsförhandling enligt 3 kap. 13 § 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall innehålla uppgift om tid och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, rekonstruktörens namn och adress samt vad en borgenär har att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 §§ lagen om företagsrekonstruktion. Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

har försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land, 2. är föremål för företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller 3.